Mieszkanie socjalne - jak je zdobyć gdy tracisz swój dom?​

Jak otrzymać mieszkanie socjalne?

Z zasady mieszkanie socjalne jest przeznaczone dla osób ubogich lub bezdomnych,. Państwo pomaga w ten sposób w zaspokojeniu podstawowej potrzeby każdego z nas – zapewnienia dachu nad głową. Do otrzymania mieszkania z przydziału trzeba jednak spełnić konkretne warunki. Niestety, ze względu na dość długą listę osób chętnych do otrzymania prawa do mieszkania socjalnego, czasem oczekiwanie na mieszkanie mocno się przeciąga.

Kto przydziela mieszkania socjalne?

Zajmują się tym Gminy. To do nich także należą także same mieszkania socjalne. Gminy korzystają z dostępnych zasobów lokali, a czasem finansują budowę nowych mieszkań socjalnych.

Jaka jest różnica między mieszkaniem socjalnym a mieszkaniem komunalnym?

Przede wszystkim prawo do mieszkania socjalnego jest tymczasowe. Osoba umieszczona w takim mieszkaniu powinna stanąć na nogi, dzięki czemu w przyszłości jej zdolności finansowe poprawią się. Może wtedy otrzymać prawo do mieszkania komunalnego. Mieszkanie komunalne wymaga opłat czynszu. Mieszkanie socjalne najczęściej można otrzymać na od trzech do pięciu lat. Jeśli po tym okresie najemca nie poprawił swojej sytuacji, może wnioskować o przedłużenie umowy najmu mieszkania socjalnego. Mieszkanie socjalne nie podlega wykupowi – po jego zwolnieniu prawo do niego trafi do innej potrzebującej osoby.

Mieszkanie socjalne przeznaczone jest tylko dla osób, które nie posiadają innej możliwości zamieszkania. Jeżeli najemca stanie się właścicielem innego mieszkania lub prawa do mieszkania w innym miejscu (na przykład korzystając z bonu mieszkalnego), umowa najmu mieszkania socjalnego zostanie rozwiązana.

Mieszkania socjalne zwykle mają około 30 metrów kwadratowych. Standard ich wykończenia jest kiepski, podobnie jak lokalizacja. To najtańsze mieszkania, które są w zasobach nieruchomości gminnych. Lepsze mieszkania przeznaczone są między innymi na mieszkania komunalne. Wraz z niskim standardem, lokatorzy mogą jednak liczyć na równie niskie koszty mieszkania. Ile kosztuje wynajem mieszkania socjalnego? To nawet około kilku złotych za metr kwadratowych.

Jak dostać mieszkanie socjalne w Polsce?

Jak zostać najemcą mieszkania socjalnego? Zwykle do mieszkań socjalnych trafiają osoby eksmitowane z innych lokali. Ma to miejsce, gdy mieszkańcy nie płacą opłat za mieszkanie, a jego właściciel próbuje pozbyć się lokatorów. Możliwa jest też eksmisja z mieszkania własnościowego ze względu na długi. Mieszkanie trafia wtedy na licytację komorniczą i pieniądze z jego sprzedaży pozwalają spłacić wierzytelności byłego właściciela. W Polsce prawo chroni jednak lokatorów przed “wylądowaniem na bruku”, tu pojawia się możliwość zamieszkania w mieszkaniu socjalnym.

Na drodze postępowania eksmisyjnego trzeba jednak wykazać niezdolność do samodzielnego utrzymania się. Jeżeli dochody nie pozwalają na wynajem mieszkania, ani nawet na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania komunalnego, mieszkanie socjalne okazuje się często jedyną opcją.

Mieszkania socjalne mogą również zostać zamieszkane przez osoby, których dotychczasowe lokale są przeznaczone do rozbiórki. Powodem zwykle jest pojawienie się jakiejś klęski żywiołowej (pożar, zalanie, zniszczenie w inny sposób) lub zły stan techniczny oceniany przez nadzór techniczny.

Wniosek o mieszkanie socjalne – jak wypełnić?

W celu otrzymania mieszkania socjalnego należy złożyć odpowiedni wniosek. Odpowiednim organem, który go przyjmie jest gmina, w której mieszkasz. W urzędzie gminy otrzymasz wzór wniosku o przyznanie prawa do mieszkania socjalnego. Możesz też poszukać wniosku w Internecie. Wniosek zawiera dane wnioskodawcy i pozostałych osób objętych wniosek – czyli osób pozostających w jednym gospodarstwie domowym, dzieci, członków rodziny. Oprócz tego wymagane jest podanie wszystkich źródeł dochodu wraz z jego wysokością. Możesz też załączyć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność lub chorobę którejś z osób  wpisanych we wniosku i dodatkowe wyjaśnienia.

Jakie dane zawiera wniosek o mieszkanie socjalne?

  1. dane osobowe osób uwzględnionych we wniosku (imię, nazwisko, PESEL ,adres zamieszkania)
  2. dane kontaktowe (telefon, adres e-mail, adres korespondencyjny)
  3. źródła i wysokość dochodów
  4. informacje o niepełnosprawności i dokumenty potwierdzające ją
  5. dodatkowe załączniki

Co należy dołączyć do wniosku o mieszkanie socjalne w formie załączników?

  1. zaświadczenie z urzędu gminy/dzielnicy potwierdzające adres ostatniego zamieszkania osoby składającej wniosek oraz domowników
  2. zaświadczenie o dochodach osób uwzględnionych we wniosku
  3. dodatkowe dokumenty, których może zażądać urząd gminy

Mieszkanie socjalne – jaki dochód upoważnia do mieszkania socjalnego?

Kryterium dochodowe obliczane jest różnie w zależności od konkretnej gminy.

Maksymalny dochód uprawniający do mieszkania socjalnego Aby zająć miejsce w kolejce na mieszkanie socjalne nie możesz przekroczyć najczęściej 175% wysokości najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym oraz 125% wysokości najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, w przeliczeniu na członka gospodarstwa. Kwota najniższej emerytury w 2021 wynosiła 1300 zł brutto. W 2022 roku jest to 1338,44 zł brutto.

Oznacza to, że aby Twój wniosek został pozytywnie rozpatrzony nie możesz przekroczyć dochodu ok. 2275 zł brutto w gospodarstwie jednoosobowym, ok. 3250 zł brutto w gospodarstwie dwuosobowym oraz ok. 4875 zł brutto w gospodarstwie trzyosobowym.

Kryteria mogą nieco różnić się w zależności od regionu, w którym mieszkasz – dlatego potwierdź je, zapoznając się z uchwałą Twojej gminy.

Jak wygląda takie mieszkanie?

Najczęściej mieszkanie socjalne ma około 32 metry kwadratowe. Na każdego z domowników powinno przypadać co najmniej pięć metrów kwadratowych. W mieszkaniu znajdziemy podstawowe wyposażenie i wszystkie niezbędne instalacje – prąd, wodę, ogrzewanie, miejsce do gotowania. Najczęściej mieszkania socjalne znajdują się w budynkach o słabym standardzie, często na obrzeżach miasta.

Ile wynosi czynsz za mieszkanie socjalne w 2022 roku?

Jeszcze w 2021 roku czynsz za wynajem mieszkania socjalnego wynosi 2 złote 21 groszy za metr kwadratowy. Czynsz za mieszkanie socjalne w 2022 to zwykle niecałe trzy złote za metr. W Krakowie stawkę ustalono na poziomie 2,98 zł/m2. Nawet pomimo podwyżek czynsz za socjalne mieszanie zwykle wynosi około 100 -150 złotych miesięcznie.

Jak długi jest czas oczekiwania na mieszkanie socjalne?

Wiele zależy od miejsca – w różnych gminach jest różna ilość potrzebujących (osób, którym przysługuje mieszkanie socjalne) i samych mieszkań. Średnio w Polsce ten czas wynosi trzy lata.