BAZA WIEDZY

Jak skutecznie pozbyć się nękających Cię windykatorów?

Windykator terenowy to zwykły pracownik firmy windykacyjnej albo pożyczkowej. Ma takie same uprawnienia jak sprzedawca kur na bazarze. Oprócz prób perswazji nie może nic zrobić pod przymusem.

Tak więc windykator terenowy nie może przyjść do Twojego  domu, chyba, że sam go do niego zaprosisz. W przeciwnym razie windykator popełnia przestępstwo naruszenia miru domowego.

Czytaj dalej >>>

Czy komornik może zabrać Ci całą pensję lub emeryturę?

Jeśli wierzyciel oddał Twój dług do egzekucji komorniczej to znaczy, że zaniedbałeś kilka spraw, które powinieneś zrobić zanim to się stało.

Kiedy tylko zacząłeś mieć problemy z płatnością rat należało zgłosić się do wierzyciela o restrukturyzację zadłużenia. Poprosić o tzw. wakacje kredytowe, o wydłużenie okresu kredytowania, o zmniejszenie wysokości rat, nie wszczynania postępowania egzekucyjnego, itd.

Czytaj dalej >>>

Parabanki - jakie są koszty zaciąganych tam pożyczek?

Parabanki to instytucje finansowe, które nie posiadają statusu banku a mają charakter prywatnych instytucji finansowych.

Pożyczki parabankowe są oferowane głównie osobom, które mają kłopot z uzyskaniem kredytu bankowego. Duże jest w związku z tym ryzyko niewypłacalności konsumentów. Dlatego firmy pożyczkowe, stosują znacznie wyższe opłaty za oferowany produkt.

Czytaj dalej >>>

Skąd firma - windykacyjna ma Twój numer telefonu?

Firma windykacyjna nabywa zadłużenie od Twojego potencjalnego wierzyciela. W związku z tym następuje przekazanie Twoich danych teleadresowych. Podczas nabycia wierzytelności nie jest potrzebna Twoja zgoda  na przekazanie danych, jest to zgodne z RODO.  Firma windykacyjna ma Twój numer telefonu dzięki uzyskanym informacjom od poprzedniego wierzyciela, czyli banku czy  firmy pożyczkowej.

Czytaj dalej >>>

Jakie masz realne szanse wygrać z bankiem?

Co można zrobić, gdy bank wypowiedział umowę?

Przede wszystkim trzeba zadbać, aby bank nie potraktował Cię automatycznymi procedurami. To daje szansę na porozumienie. Aby bank przeanalizował Twoją sytuację, musisz wskazać konkretne prawne aspekty, do których bank się np. nie zastosował. Jakie są najczęstsze błędy banków?

Czytaj dalej >>>

Jak zawrzeć układ z wierzycielem i powrócić do rat?

Postępowanie układowe – ochrona majątku dłużnika.

Jeśli masz  mieszkanie, które chciałbyś ochronić i nadal w nim mieszkać lub tez posiadasz inne nieruchomości, których nie chcesz się pozbywać, jest możliwość złożenia wniosku o sądowe postępowanie układowe, umorzyć część zobowiązań i wrócić do płatności długów w  ratach.

Czytaj dalej >>>

Procedura zawarcia sądowego układu z wierzycielami od A do Z

Krok 1 – Skompletowanie niezbędnych dokumentów.

Krok 2 – Wypełnienie formularza wniosku dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli – dokładna instrukcja.

Krok 3 – Opłata sądowa w wysokości 30,00 zł na konto sądu do którego składamy wniosek.

Czytaj dalej >>>

Upadłość konsumencka - czy umorzysz wszystkie długi?

Co to w ogóle jest ta upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest to redukcja lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niezawinionej lub też zawinionej niewypłacalności. Dłużnicy przeważnie boją się słów ”upadłość konsumencka” – zupełnie niepotrzebnie.

Czytaj dalej >>>

Procedura upadłości konsumenckiej od A do Z

Krok 1 – Skompletowanie niezbędnych dokumentów. Dokładny opis, jakie dokumenty będą Ci potrzebne, aby przeprowadzić procedurę upadłości konsumenckiej?

Krok 2 – Wypełnienie formularza wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej – dokładna instrukcja wypełnienia.

Czytaj dalej >>>

Do którego sądu złożyć wniosek - wykaz sądów.

Tu znajdziesz informacje, do którego sądu należy złożyć wniosek o upadłość konsumencką lub otwarcie postępowania o zawarcie układu z wierzycielami?

Przedstawiamy wykaz sądów gospodarczych wraz z adresami, które zajmują się upadłością i restrukturyzacją zobowiązań według miejsca Twojego zamieszkania, jakie podasz na wniosku.  

Czytaj dalej >>>

Sądy gospodarcze, wykaz kont bankowych do opłat sądowych

Tu znajdziesz informacje, na jakie konto należy uiścić opłatę sądową składając wniosek o upadłość konsumencką lub otwarcie postępowania o zawarcie układu z wierzycielami?

Przedstawiamy wykaz wszystkich sądów gospodarczych wraz z numerami rachunków, które zajmują się upadłością i restrukturyzacją zobowiązań.  

Czytaj dalej >>>

Czy można wcześniej zakończyć plan spłaty wierzycieli?

Ani prawo upadłościowe ani żaden inny akt nie regulują  wcześniejszego wykonania planu spłaty wierzycieli

Po wykonaniu planu spłaty pozostałe zobowiązania dłużnika zostaną umorzone.

Plan spłaty zostaje ustalony przez sąd na podstawie danych opisujących sytuację majątkową  upadłego oraz prognoz na przyszłość. 

Czytaj dalej >>>

Skarga pauliańska co to jest i jak się chronić.

Co to jest skarga pauliańska?

Mówiąc prosto, jeśli masz długi i nie chcesz aby wierzyciele zlecili komornikowi licytację Twoich nieruchomości, to może Ci przyjść do głowy, aby przepisać na członka rodziny lub sprzedać po zaniżonej cenie mieszkanie, dom, działkę czy samochód. Niestety taki wybieg się nie uda, gdyż wierzyciel wniesie do sądu skargę pauliańską.

Czytaj dalej >>>

Mieszkanie komunalne - jak je zdobyć gdy stracisz swój dom?

Mieszkanie komunalne jest to lokal będący w posiadaniu urzędu gminy, który samorząd przeznacza na potrzeby zameldowanych na jej terenie mieszkańców.

Kiedy z powodu długów straciłbyś dach nad głową, możesz się starać o takie mieszkanie.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać mieszkanie komunalne?

Czytaj dalej >>>

Mieszkanie socjalne - jak je zdobyć gdy tracisz swój dom?

Z zasady mieszkanie socjalne jest przeznaczone dla osób ubogich lub bezdomnych. Państwo pomaga w ten sposób w zaspokojeniu podstawowej potrzeby każdego z nas – zapewnienia dachu nad głową.

Zajmują się tym Gminy. To do nich także należą mieszkania socjalne. Gminy korzystają z dostępnych zasobów lokali, a czasem finansują budowę nowych mieszkań.

Czytaj dalej >>>

Fundusze sekurytyzacyjne - dlaczego kupują Twoje długi?

Fundusz sekurytyzacyjny gromadzi środki na nabycie wierzytelności lub praw z tytułu wierzytelności, a następnie dokonuje windykacji nabytych wierzytelności lub praw z wierzytelności albo obrotu nimi w celu osiągnięcia zysku.

Najprościej mówiąc taki fundusz kupuje Twój dług np. od banku, firmy pożyczkowej, dostawcy usług telewizyjnych, telefonicznych itp.

Czytaj dalej >>>