Skąd firma - windykacyjna ma Twój numer telefonu?​

Na to pytanie odpowiemy w poniższym artykule.

Firma windykacyjna wchodzi w posiadanie Twoich danych kiedy Twój wierzyciel dokonuje cesji wierzytelności. Mówiąc „ludzkim” językiem, bank, firma pożyczkowa, operator telefoniczny, sprzedaje Twój dług firmie windykacyjnej.  W zdecydowanej większości chodzi o sprzedaż wierzytelności przez banki i firmy pożyczkowe na rzecz firm windykacyjnych.

Taka działalność jest w Polsce dozwolona. Nie oznacza to jednak, że osoba, do której dzwoni windykator ma płacić na życzenie. Wręcz przeciwnie, powinna być świadoma, że płacić można wyłącznie w okolicznościach braku jakichkolwiek wątpliwości co do istnienia długu, jego wysokości i faktu przejścia wierzytelności na osobę trzecią.

Skąd firma windykacyjna ma Twój numer telefonu?

Nabywając Twój dług od Twojego początkowego wierzyciela firma windykacyjna otrzymuje również Twoje dane teleadresowe. Podczas cesji wierzytelności zgoda dłużnika nie jest potrzebna na przekazanie danych. Firma windykacyjna ma Twój numer telefonu dzięki uzyskanym informacjom od poprzedniego wierzyciela, czyli banku, firmy pożyczkowej czy firmy telekomunikacyjnej.

Jak rozmawiać z windykatorem kiedy zadzwoni?

Przede wszystkim pamiętaj o tym, że osoba dzwoniąca jest zazwyczaj pracownikiem firmy windykacyjnej i jest to jej praca. Musi ja wykonać i jest z niej rozliczana. Dlatego nie denerwuj się i zachowaj spokój w rozmowie. Poza tym nie musisz współpracować z osobą, która w jakikolwiek sposób jest wobec Ciebie niemiła, mówi podniesionym głosem lub krzyczy. Pracownik firmy windykacyjnej nie ma żadnych uprawnień władczych wobec Ciebie.  

Nie musisz też podawać swoich danych osobowych przez telefon – przecież nie wiesz z kim rozmawiasz

Zapytaj również o takie kwestie jak:

  • Kiedy, gdzie i od kogo firma nabyła wierzytelność, poproś o dokładną datę,  
  • Kto i kiedy – dokładna data – zawierał z Tobą pierwotną umowę,
  • Jaka jest całkowita kwota do spłaty i czczego ona wynika – ile jest kapitału, ile odsetek, ile i jakie dodatkowe koszty, co się składa na te koszty,
  • data płatności pierwszej raty oraz data ostatecznej płatności zobowiązania,
  • dokładna data wysłania przez pierwotnego wierzyciela ostatecznego wezwania do zapłaty oraz  wypowiedzenia umowy pożyczki albo kredytu lub też data powstania zadłużenia w firmie telekomunikacyjnej, kwota i z czego ona wynika.

Brak odpowiedzi albo odpowiedź wymijająca ze strony windykatora powoduje, że możesz poprosić go o przesłanie tych wszystkich dokumentów i wyliczeń pisemnie na Twój adres, gdyż w tej sytuacji nie możesz stwierdzić, czy w ogóle miałeś jakiś dług, o którym mówi windykator. Samo wezwanie do zapłaty niczego nie oznacza, musi Ci przysłać wszystkie dokumenty, które będą odpowiedzią na zadane przez Ciebie pytania.

Windykator straszy sądem. Czy mam się czego obawiać?

Jeśli nie zapłacisz na życzenie windykatora i będzie osobą konsekwentną to najpewniej Twoja sprawa trafi w bliższej albo dalszej przyszłości do sądu. Sądowy pozew o zapłatę z firmy windykacyjnej to norma. To nic strasznego, a z firmą windykacyjną można wygrać w sądzie. Najważniejsze jest to, aby zawsze pilnować terminów sądowych. Kiedy otrzymujesz pismo z sądu to masz obowiązek zareagowania w terminie zwykle nie dłuższym niż 14 dni. Liczy się go od dnia otrzymania pisma z sądu.

Jeżeli pilnujesz terminów to zwiększasz swoje szanse na wygraną. Wygrywając sprawę sądową przeciwko firmie windykacyjnej możesz uzyskać całkowite oddłużenie albo przynajmniej znaczącą redukcję długu.