BAZA WIEDZY 2

Mediacje pozasądowe - sposób na ugodę z wierzycielem.

Mediacja to sposób na rozwiązanie konfliktu, znalezienie ugody akceptowalnej przez uczestników mediacji. Mediator buduje pozytywną atmosferę, w której wszystkie strony mogą spokojnie zapoznać się z inną perspektywą problemu, w tym również aspektami prawnymi.

Wymiana informacji, inne spojrzenie na sytuację, umożliwiają  znalezienie wspólnego rozwiązania.

Czytaj dalej >>>

Jak uchronić się przed odziedziczeniem długów?

Spadek zwykle kojarzy się odziedziczeniem wielkiej fortuny po jakimś nieznanym wujku z Ameryki, ale niestety w wielu wypadkach spadek wiąże się ze sporymi kłopotami, w postaci odziedziczonych długów.

Zamiast milionów do wydania możesz być poproszony o spłacanie milionów za zmarłego członka swojej rodziny, przez banki i inne instytucje.

Czytaj dalej >>>

Rzecznik finansowy - w czym może Ci pomóc?

Głównym zadaniem Rzecznika jest niesienie pomocy osobom poszkodowanym przez banki, instytucje pożyczkowe czy też przez inne firmy funkcjonujące na rynku finansowym. Do jego głównych zadań należy opieka nad sprawami związanymi ze sporami na rynku finansowym. Reprezentuje on zwykłego konsumenta, spierając się z firmą, którą często reprezentuje cały sztab prawników.

Czytaj dalej >>>

e-Sąd w Lublinie dlaczego przysyła Ci Nakaz Zapłaty?

Co robić kiedy dostałeś nakaz zapłaty z e-Sądu w Lublinie?

Ustal czy faktycznie bank/firma, która Cię pozwała może być Twoim wierzycielem? Czy cokolwiek od niej pożyczałeś,  skąd te sumy odsetek, kosztów itp.?

Jeśli odebrałeś nakaz zapłaty wydany przez e-Sąd to masz jedynie 14 dni na jego zaskarżenie. 

Czytaj dalej >>>

Co zrobić - jeśli dostałeś z sądu Nakaz Zapłaty?

Często zdarza się, że dłużnik nie odbiera listów poleconych, czym naraża się na postępujące procedury windykacyjne i egzekucyjne, które toczą się bez jego udziału.

Pamiętaj, nie chowaj głowy w piasek, od tego długi nie znikną ! Przeciwnie, zaczną narastać odsetki, koszty sądowe i egzekucyjne. Po kilku latach okaże się, że dług urósł trzykrotnie i wówczas zaczyna się  problem.

Czytaj dalej >>>

Zły adres przesyłki pocztowej jakie mogą być skutki?

Jakie powinieneś podjąć działania jeśli sąd wysłał przesyłkę na zły adres, pod którym nie mieszkasz?

Zwykle dowiadujesz się o tym, że kierowane do Ciebie pismo sądowe zostało wysłane pod zły adres w momencie kiedy pojawi się komornik. Możesz uzyskać taką informację także wtedy, kiedy komornik zajmie Ci wynagrodzenie z tytułu pracy czy emerytury lub też  konto bankowe. 

Czytaj dalej >>>

Jak nie płacić przedawnionych długów?

Przedawnienie roszczenia oznacza brak możliwości prawa dochodzenia wierzytelności na skutek upływu czasu. Roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu z wyjątkami zapisanymi w ustawie. W przypadku każdej wierzytelności majątkowej istnieje termin, po którym dłużnik nie może zostać zobowiązany do zapłaty roszczenia. Dług nie znika, jedynie wierzyciel nie ma możliwości dochodzenia wierzytelności.

Czytaj dalej >>>

Biuro Informacji Kredytowej co tam na Ciebie mają?

Często osoby ubiegające się o upadłość konsumencką nie posiadają wszystkich dokumentów związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami, nie pamiętają ile pieniędzy i do jakiego wierzyciela muszą spłacić. Pomoże w tym pobranie raportu z Biura Informacji Kredytowej, gdzie jest widocznych większość zobowiązań dłużnika.

Jak to zrobić?

Czytaj dalej >>>

Biuro Informacji Gospodarczej - kto może Cię tam wpisać?

Biuro Informacji Gospodarczej Info Monitor S.A. prowadzi Rejestr Dłużników i zgodnie z Ustawą o wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm (informacje negatywne) oraz informacje o zobowiązaniach płaconych w terminie (informacje pozytywne).

Jak pobrać raport z BIG InfoMonitor?

Czytaj dalej >>>

Krajowy Rejestr Długów co masz z tym wspólnego?

Kto może wpisać dłużnika do Krajowego Rejestru Dłużników?

Podmiotem uprawnionym do wpisania dłużnika do rejestru KRD jest przedsiębiorca, u którego powstała zaległość w spłacie. Dla dokonania wpisu na listę dłużników KRD ma również znaczenie wysokość minimalnego zadłużenia, która dla konsumenta wynosi co najmniej 200 zł, a dla  przedsiębiorcy 500 zł.

Czytaj dalej >>>

Ugoda z wierzycielem - jak ją zawrzeć korzystnie dla Ciebie?

Czy warto jest podpisać ugodę z wierzycielem? Odpowiedź brzmi – i tak i nie, zależy od danej sytuacji.

Jeśli wierzycielem jest bank lub firma pożyczkowa, gdzie zaciągnąłeś kredyt/pożyczkę to jak najbardziej warto. Jeśli otrzymasz pismo z funduszu sekuratyzacyjnego  to w pierwszej kolejności sprawdź, czy fundusz ma podstawy prawne do żądania od Ciebie jakiejkolwiek płatności.

Czytaj dalej >>>

Jak uzyskać raport z e-Sądu w Lublinie?

Posiadanie konta w E-sądzie w Lublinie  powinno być ważne nie tylko dla osób, które borykają się z długami, ale również dla każdego . Możemy nawet nie wiedzieć, czy jakiś wierzyciel nie czyha na nas za rogiem.

Po zarejestrowaniu się do e-Sądu możesz zobaczyć czy i jakie postępowania toczą się wobec Ciebie, czy zostały wydane jakieś nakazy, o których nie wiesz.

Czytaj dalej >>>