Biuro Informacji Gospodarczej - kto może Cię tam wpisać?​

Co to jest Biuro Informacji Gospodarczej Info Monitor?

Biuro Informacji Gospodarczej Info Monitor S.A. (BIG Info Monitor) jest częścią Grupy BIK ( BIK = Biuro Informacji Kredytowej).

Grupa BIK jest głównym źródłem informacji kredytowej i gospodarczej w Polsce, wspiera bezpieczeństwo instytucji finansowych i ich klientów.

Z BIG współpracują wszystkie banki w Polsce, większość firm pożyczkowych oraz instytucji pozabankowych.

Biuro Informacji Gospodarczej Info Monitor S.A. (BIG Info Monitor), prowadzi Rejestr Dłużników i zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm (informacje negatywne) oraz informacje o zobowiązaniach płaconych w terminie (informacje pozytywne).

Wpisanie dłużnika do Rejestru Dłużników BIG Info Monitor oznacza, że o przeterminowanym zadłużeniu dowiedzą się banki i inne podmioty korzystające z baz BIG-u. Osoba lub firma zadłużona i wpisana do Rejestru Dłużników może spotkać się z odmową udzielenia kredytu, pożyczki, zakupów ratalnych, usług abonamentowych i innych.

Dla wielu osób BIG Info Monitor kojarzy się on głównie z czarną listą dłużników… i sporo w tym racji. Jeśli masz długi, znajdziesz się w tym rejestrze

W Polsce funkcjonuje sześć biur informacji gospodarczej:

  • Krajowy Rejestr Długów,
  • Biuro Informacji Gospodarczej SA,
  • Biuro Informacji Gospodarczej Info Monitor (BIG Info Monitor),
  • Rejestr Dłużników ERIF,
  • Biuro Informacji Gospodarczej SA,
  • KBIG – Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej.

Każde z nich działa niezależnie od pozostałych. Twoje dane mogą znaleźć się w kilku biurach informacji gospodarczej jednocześnie.

Twoje dane znajdą się tam, jeśli posiadasz zadłużenie minimum 200 zł. W przypadku przedsiębiorców kwota niespłaconego zadłużenia jest wyższa i wynosi 500 zł. Istotny jest także termin opóźnienia w spłacie, który powinien wynosić powyżej 30 dni.

Jak pobrać raport o sobie z BIG Info Monitor?

Aby określić w jakiej wysokości i u jakich wierzycieli mamy zobowiązania należy pobrać raport z Biura Informacji Gospodarczej Info Monitor.

W tym celu wchodzimy na stronę https://www.big.pl/dla-konsumentow/sprawdz-siebie , tam się rejestrujemy i pobieramy za darmo swój raport. W raporcie BIG Info Monitor znajdziesz w szczególności zobowiązania, które zostały sprzedane przez początkowych wierzycieli różnym funduszom lub firmom windykacyjnym.

Jak usunąć swoje dane z BIG Info Monitor?

Jeśli nadal nie spłaciłeś swoich zobowiązań, to usunięcie danych z BIG nie będzie możliwe. Aby Twoje nazwisko zostało usunięte z rejestru dłużników, musisz najpierw spłacić zaległe należności. Wierzyciel ma obowiązek usunąć Twoje dane z BIG w ciągu 14 dni od dnia, w którym spłaciłeś należność.

Jak usunąć historię w BIG, gdy wierzyciel mimo spłaty długów nie usunął Twoich danych?

Zwykle wystarczy poczekać. Jeśli usługodawca nie dotrzyma  terminu 14 dni, zapłaci grzywnę w wysokości 30 tys. zł.