Biuro Informacji Kredytowej co tam na Ciebie mają?​

Co to jest BIK?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej S.A. – przedsiębiorstwo założone przez Związek Banków Polskich i prywatne banki, którego zadaniem jest gromadzenie, integrowanie i udostępnianie danych dotyczących historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów, a także pozabankowych firm pożyczkowych.

Informacje przekazywane do BIK dotyczą historii kredytowej osób indywidualnych, rolników oraz innych podmiotów, także przedsiębiorców. Każdy kto korzysta z produktów kredytowych może pobrać raport BIK na swój temat i na temat swojej firmy. Do bazy BIK wpisywane są informacje o wszelkich produktach kredytowych, z których korzysta dana osoba lub firma, o kredytach i pożyczkach, limitach kredytowych w koncie, kartach kredytowych, oraz zakupach na raty.

Widząc, że w przeszłości rozsądnie gospodarowałeś swoimi finansami i terminowo regulowałeś zobowiązania, bank zakwalifikuje Cię do grupy niższego ryzyka i zaoferuje korzystniejsze warunki kredytu. Ma to duże znaczenie przy kredytach hipotecznych zaciąganych na kwoty liczone w setkach tysięcy złotych i zaciąganych na wiele lat.

Jak uzyskać raport z BIK?

Często osoby ubiegające się o upadłość konsumencką nie posiadają wszystkich dokumentów związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami, nie pamiętają ile pieniędzy i do jakiego wierzyciela muszą spłacić. Pomoże w tym pobranie raportu z Biura Informacji Kredytowej, gdzie jest uwidocznionych większość zobowiązań dłużnika. Jak to zrobić?

Jeśli interesuje Cię pobranie raportu BIK, to na początku musisz zarejestrować się oraz zalogować na stronie: www.bik.pl. Klikamy w prawym górnym rogu „załóż konto”. Następnie klikamy „Rejestracja i zakup Raportu BIK.

Otwiera nam się strona rejestracji, na której musimy wpisać swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, pesel, dane z dowodu osobistego oraz dane adresowe. Na końcu zaznaczamy zgody.

Następnie następuje przekierowanie do strony, gdzie będziemy mogli potwierdzić nasze wprowadzone dane a następnie na stronę gdzie musimy przelać 1 zł w celu weryfikacji. Nie jest tutaj istotne konto z jakiego robimy przelew. Istnieje również opcja „nie mam konta bankowego”, dzięki której możemy potwierdzić swoją tożsamość drogą pocztową.

Jeśli zrobisz weryfikację za pomocą konta bankowego to od razu możesz się zalogować do serwisu i pobrać swój raport. Koszt pobrania jednorazowego raportu to 49,00 zł.

Jeśli masz zablokowane przez komornika konta bankowe lub w ogóle nie masz konta, a byłeś już zarejestrowany w systemie BIK, podczas pobieranie raportu z BIK zaznacz opcję płatności BLIK i poproś kogoś znajomego aby udostępnił Ci numer BLIK, który wpisz do formularza. Następnie oddasz znajomemu 49,00 zł i po sprawie.

Tutaj znajdziesz instrukcje jak pobrać BIK firmowy i prywatny  >>>

Jak można usunąć dane z BIK?

Usunięcie danych z BIK jest możliwe na wniosek w przypadku, gdy spłaciłeś kredyt, ale w trakcie jego spłaty miałeś opóźnienia w spłatach, o których informacja została w raporcie. Po spłacie kredytu bank lub inna instytucja ma obowiązek wykreślenia Cię z BIK, jeżeli nie ma Twojej zgody na przetwarzanie danych. Taka zgoda najczęściej jest uzyskiwana wraz z podpisaniem umowy kredytu lub pożyczki – dlatego też w Twoim interesie leży wycofanie tej zgody.

Czy można usunąć dane z BIK, jeżeli nie spłaciłeś kredytu?

Podobny mechanizm ma miejsce w przypadku, gdy nie spłaciłeś swojego zobowiązania. Co prawda nie jest wymagana zgoda klienta na przetwarzanie danych „negatywnych”, to jednak konieczne jest, aby klient został poinformowany o zamiarze przetwarzania takich informacji w BIK. Instytucje finansowe często jednak o tym obowiązku zapominają, nadużywając ustawowego uprawnienia. Jeżeli kredytodawca nie jest w stanie wykazać, że poinformował Cię o zamiarze wpisu negatywnej informacji w BIK – zamieszczoną informację powinien niezwłocznie usunąć.

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez instytucje finansowe.

Na mocy ustawy o ochronie danych osobowych, dane konsumenta bez jego zgody mogą być przetwarzane jedynie w uzasadnionych wypadkach – tym samym bank lub inna instytucja kredytowa powinna umieć wykazać swój interes w przetwarzaniu danych. Takiego interesu nie ma w sytuacji, kiedy dług został sprzedany innemu podmiotowi – co często ma miejsce w przypadku nabycia długu przez fundusze sekuratyzacyjne. Interesu takiego nie ma również wtedy, gdy zobowiązanie się przedawniło, a więc nie może być wyegzekwowane przez wierzyciela, a tym samym nie powinno wpływać na jego zdolność kredytową szacowaną w BIK.

To tylko kilka sytuacji, kiedy usunięcie danych z BIK do szerszego wglądu jest uzasadnione przepisami prawa.

Czy czyszczenie BIK jest zgodne z prawem?

Tak, czyszczenie BIK jest zgodne z prawem. Dzięki takim działaniom Twój wpis zostanie przeniesiony do archiwum i informacja na temat Twojej historii kredytowej będzie niewidoczna dla instytucji finansowych, w których nie masz zobowiązań. Wgląd do danych będzie miał tylko Twój obecny wierzyciel.

Osoby zainteresowane problematyką usuwania historii kredytowej z BIK często zastanawiają się jak złożyć do banku lub innej instytucji finansowej wniosek, by został on rozpoznany. Nierzadko bowiem wnioski o czyszczenie BIK klientów pozostają ignorowane przez adresatów.

Gdzie wysłać wniosek o usunięcie danych z BIK?

Wniosek o usunięcie danych z BIK należy kierować bezpośrednio do kredytodawcy (a nie Biura Informacji Kredytowej). Instytucja finansowa ma 30 dni na rozpoznanie wniosku pod rygorem uznania, że uznaje twierdzenia zgłoszone w e wniosku, w tym żądanie usunięcia danych z BIK.

Kiedy dane w BIK muszą zostać usunięte?

Są to zasadniczo trzy przypadki:

  1. Odwołanie przez osobę, której dane dotyczą (klienta lub byłego klienta instytucji finansowej) zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania kredytowego lub upływ terminu, na jaki została udzielona zgoda.
  2. Upływ terminu przetwarzania danych klienta bez jego zgody po wygaśnięciu zobowiązania.
  3. Dane zawarte w raporcie są błędne bądź omyłkowo wprowadzone do systemu BIK.

Istnieje również wiele przypadków, w których instytucja finansowa powinna usunąć dane z BIK w odpowiedzi na reklamację zgłoszoną przez klienta. Są to między innymi:

  1. Brak wykazania przez instytucję finansową, że informowała klienta o zamieszczeniu jego danych w BIK w związku z opóźnieniami w regulowaniu zobowiązania.
  2. Przedawnienie zobowiązania.
  3. Sprzedaż wierzytelności na rzecz innego podmiotu.

Co zrobić w przypadku kiedy instytucja finansowa nie chce wykreślić danych z BIK?

Czasem zdarza się, że instytucja finansowa nie godzi się na wykreślenie danych z BIK. W takiej sytuacji możemy się zwrócić o pomoc do Rzecznika Finansowego lub Urzędu Ochrony Danych Osobowych.